• Kategoria: Wydarzenia i opinie
  • Odsłony: 234

Mikołajki - co i jak.

Dnia 6 grudnia obchodzone są znane wszystim mikołajki ku czci świętego Mikołaja. Ten dzień od zawsze kojarzy nam się z porannym odpakowywaniem drobnych prezentów, które zostały przyniesone przez Mikołaja pod osłoną nocy i zostawione "pod poduszką". Jednak, jak można się domyślić, na przestrzeni lat ta tradycja się zmieniała. Niegdyś ten dzień był uznawany nawet jako wolny od pracy.

Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodził się ze średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja, które stały się bardzo popularne dzięki przedstawieniom wystawianym od X wieku 6 grudnia. Najbardziej znana była, spisana w pierwszej połowie IX wieku w Konstantynopolu przez archimandrytę Michała, opowieść o trzech córkach. zgodnie z nią młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa, miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił majątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma Świętego i modlitwie, postanowił uratować cnotę dziewcząt. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany przez niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno. Podziękował mu zawstydzony i postanowił zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami.

Na przestrzeni wieków obchody dnia 6 grudnia podlegały zmianom. W średniowiecznej Europie zachodniej uważano świętego Mikołaja za patrona dzieci. W niektórych miastach był zwyczaj wybierania w Mikołajki dziecięcego biskupa, który symbolicznie przejmował władzę. W XVI wieku na wyspach brytyjskich pojawił się również rytuał wynoszenia tego dnia dyrektora ze szkoły i przejmowania władzy przez uczniów. Przetrwał on w niektórych regionach nawet kilka stuleci.

Zbliżone do współczesnych zwyczaje mikołajkowe zapisane są od XV wieku w źródłach polskich, czeskich, austriackich, holenderskich, belgijskich oraz niemieckich. Święty Mikołaj pełnił w tych krajach rolę osoby przynoszącej prezenty z okazji własnego święta. Jego atrybutami były siwa broda, pastorał, mitra oraz długa, czerwona szata. Wieczorem 5 grudnia obdarowywał owocami, orzechami, ciastkami czy cukierkami dobrze zachowujące się dzieci. Niegrzeczne uderzał pastorałem. Gdy nie pojawiał się osobiście, dzieci starały się przekazać, że czekają na prezenty, na różne sposoby. Z Holandii dzieci wystawiały buty przy kominku, w Czechach wieszały skarpety na ramach okiennych, a w Austrii kładły buty na parapecie. 

Współcześnie w Polsce, nocą z 5 na 6 grudnia, podkłada się dzieciom prezenty pod poduszką, w buciku lub umieszcza się je w dużej skarpecie. W wielu szkołach wymieniania się drobnymi prezentami z wcześniejszym losowaniem „swojego mikołajka” czy „swojej mikołajki”.

Niestety ze względu na obecną sytuację w naszym kraju nie jesteśmy w stanie spędzić tych świątecznych chwil w gronie kolegów i koleżanek z klasy tak jak było to do tej pory, ale miejmy nadzięję, że w przyszłym roku znowu dostaniemy taką możliwość! Wesołych mikołajek oraz wspaniałych prezentów, życzy cały zespół Osiemnastki!