• Kategoria: Wydarzenia i opinie
  • Odsłony: 274

Konkurs Wiedzy Ogólnej w Języku Angielskim Uczniowie vs Nauczyciele

 10 marca odbył się w naszej szkole coroczny Konkurs Wiedzy Ogólnej w Języku Angielskim, skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Uczestnicy startowali do gry w trzyosobowych grupach.

 Pierwszą częścią konkursu był Quiz, każda z 8 grup  losowała z puli pytania, które odczytywały prowadzące, a uczestnicy dostawali 20 sekund na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Fenomenem konkursu jest to, że w całości jest on prowadzony w języku angielskim.

Druga część konkursu to internetowy Quiz Kahoot, składający się z trzydziestu pytań, w którym liczy się szybkość i poprawność udzielanej odpowiedzi. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom znajomości języka angielskiego.

 Pierwsze miejsce zajęła grupa  z SP7, drugie uczniowie z SP10, a trzecie zespół z SP42. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa jako pamiątkę z tej świetnej przygody. Młodzieży, jak i nauczycielom bardzo podobała się ta forma popularyzacji  języka angielskiego.

//